De informatie op de website saltmoney.org (de "Service") is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. saltmoney.org is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de diensten.

We begrijpen de auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten en als we ons er per ongeluk niet aan houden, kan de eigenaar contact met ons opnemen en zullen we het probleem oplossen met een eindgesprek.

In elk geval is saltmoney.org niet aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, ongeacht of saltmoney.org zich in een contractuele actie het recht voorbehoudt om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Dienst.

Disclaimer voor externe links

De website saltmoney.org kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze zijn gelieerd aan de klant saltmoney.org.

Houd er ook rekening mee dat saltmoney.org geen garantie biedt voor de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van enige informatie op deze externe websites.

cross